İçeriğe geç

Halfeti Ağzı

1
2 a bele aha böyle,işte böyle
3 abeliğine yanlamasına,yan olarak,çarpık
4 Abişlerin Deresi Halfeti’ye girişte soldaki çukur bölge
5
6 aboov ! hayret ifadesi
7 acer yeni
8 acıh azıcık, biraz
9 acizmek bıkmak, usanmak
10 Adele Deresi Halfeti-Çekem arasında bir mevki
11 adıya işte şurada
12 afara taş ve toprak ile karışık tahıl
13 afat afet
14 afrit yaman
15
16 ağırsak süpürgesi örümcek ağı almaya yarayan küçük süpürge
17
18 ağo abi
19 ağzından keypitmek ağzından kaçırmak
20 aha,ahana işte,işteburada
21
22 ahırı sonunda
23 akeze baston
24
25 akis aksi,ters,yaramaz
26 aklamak temizlemek
27 ala ha! hayret! al işte!   gördün mü?
28 alamaç çalı-çırpıyla yakılan hafif ateş
29 alav alev
30 allahisen allahını seversen
31 allehem sanırım,herhalde
32 amanat 1- emanet 2- ayakta güç duran
33 ambel beter daha beter
34 anafor bedava, beleş
35 anca ancak
36 angırmak anırmak
37
38 aparmak götürmek
39 appisi darısı
40 aptez yağlığı el havlusu
41 aptez(aptezhana) tuvalet
42 Araboğlu’nun Bağı Halfeti’ye girişte yolun solundaki yamaç bölge
43 arakı rakı
44
45
46
47 arğı ağrı
48
49 arha taş binalarda kiriş olarak kullanılan tahta kalas
50 arhanızı unutmayın ( misafir için ) yine bekleriz, tekrar buyurun
51 arı sili tertemiz
52 arıca tertemiz
53 arıstağ tavan
54
55 armıt armut
56 arşın eski uzunluk ölçüsü birimi
57 artı artık
58 arvat avrat, kadın
59 arzıl balık yakalamakta kullanılan ağ
60 asbap giysi,çamaşır
61 aşağı dorğu Halfeti-Çekem arası bahçelik bölge
62 aşık atmak (mecazi) boy ölçüşmek, rakip olmak
63 aşık şeker küp şeker
64
65 aşur ayı aşure ayı, Muharrem ayı
66
67 atele sahte, değersiz
68 atılı-tutulu sağlıklı ( çocuk )
69
70 avara etmek işten alıkoymak, oyalamak
71
72 avşirmek hapşırmak,aksırmak
73 ayağını denk almak hareketlerine dikkat etmek
74 ayan olmak içine doğmak
75
76 ayıhmak aymak, ayılmak
77 ayıtlamak ayıklamak
78 aymak ayılmak
79 aynat inat
80
81 azezi bir üzüm cinsi
82 bağbekmezi üzüm pekmezi
83 bağda güreşte,ayakla yapılan bir oyun
84 bahça işlemek bahçe işleri yapmak
85 bahele bak hele
86 bahsimet peksimet
87 bahşire pazarlık
88 bahteniz maydanoz
89
90 balcan patlıcan
91
92
93 bapbayaz bembeyaz
94 bar bağlamak kir tutmak, kirlenmek
95 barabar beraber
96 baran karpuz bostanında(kabye) sıra,bir dizi çukur
97 bardah 1- kiremit 2- bardak
98 barıt barut
99 barmil varil, bidon
100 bartış kapı girişinde yüksekçe basamak
101
102 bastık pestil
103 başa çıharmah tamamlamak, bitirmek
104 başak etmek arta kalanları toplamak
105 başarlamak başarmak
106 baş-göz etmek evlendirmek
107
108
109 bayahtan demin
110 bayetmek başarmak, becermek
111
112 baylamak başarmak
113 bazı-bazlama sacda pişirilen açık ve biraz kalınca ekmek
114 be ! gerçek mi ? anlamında şaşma ünlemi
115 becis nankör
116 beçara zavallı, mazlum, biçare
117 beer arsız, şarlatan( bağar )
118
119
120 bele böyle
121
122 bellea balçık, çamur
123 belleme uzun, düzgün yapı taşı
124 bendek balya
125 beng 1- ciltteki leke 2- kızarıp olgunlaşmış fıstık
126 berçim perçim, lehim
127 berkişmek sağlamlaşmak
128 bertik olmak karnına gaz dolmak
129 bes yalnız, sadece
130 beşaratlı becerikli, başarılı
131 beşbeter besbeter
132 beyir beygir
133 bez beze, apse
134
135 bıcı bıcı yapmak ( çocuk için ) yıkanmak
136 bığır bığır terlemek aşırı derecede terlemek
137 bıhçı testere
138 bıldır geçen yıl
139 bıtırlamak baştan çıkmak, zarar vermek
140 bıtrak deve dikeni, pıtırak
141 bider tohum
142
143
144 bilbil bülbül
145 bilokma biraz, azıcık
146
147
148 bir çimdik çok az, azıcık
149 bir depikte hemen, çabucak
150 bir kafla bir sürü, birçok
151 bir kerele bir kararda, aralıksız
152 bir kırtik-bir çirtik azıcık, birazcık
153 birez biraz
154 bişkel çabuk pişme özelliği olan
155 biy, bey ay ! anlamında şaşma ünlemleri
156 biyan meyankökü
157 bizir döl, tohum
158 bocu köpek yavrusu, enik
159 bodura pudra
160 bok vızvızısı bir tür böcek
161 bolamadı bolca, bol bol
162
163 boranı pancar, et ve mıkeşerle yapılan bir yemek
164 boşbölük karın boşluğu
165 boydak tek başına
166 boyna devamlı
167 boz tarla bahçe yolunda bir mevki
168 böcük böcek
169 böhtan iftira
170 bökke böke, efe, kabadayı
171 bön bön bakmak aval aval bakmak
172
173 böyrek böbrek
174 böyük büyük
175
176 bu löbet bu sefer
177 buğ buğu, buhar
178
179 buhağı hayvanların ayağına vurulan pranga
180 buralık burası
181 burç dalı babayiğit
182 burğul bulgur
183 burma çekmek burulmuş otla balık yakalamak
184 burnu yüksek kibirli
185 burun ev Halfeti evlerinde, Fırat’a ve ön sokağa bakan en gösterişli oda
186 burun kıvırmak önemsememek
187 buruşuk hayir kuruyup büzüşmüş incir
188 buttum aşısız fıstık ağacı, melengiç
189
190 buynuz boynuz
191 bük dikenli bir bitki
192 bük kuşu Çalılıklarda yaşayan, serçegillerden, küçük bir kuş türü
193 bük üzümü yabani böğürtlen
194
195 büzürük büzüşmüş
196 cacırın genellikle lohusa kadınlara yedirilen un helvası
197 cağ pencerenin demir korkuluğu
198
199 cahal cahil
200 camlı sandık içine değerli çeyizler konan küçük sandık
201 can harş canhıraş, bitkin
202 carcar düven
203 cardın büyük fare
204 carıs rezil, kepaze
205 caşmak taşmak, coşmak
206 cavab etmek karşı çıkmak, bir işten vazgeçmek
207 cazı huysuz, edepsiz
208 celep adi, değersiz
209 cem etmek toplamak, bir araya getirmek
210 cenderme jandarma
211 cengari açık, cırtlak renk
212
213 ceyran elektrik
214 cılk 1- bozuk, bayat yumurta    2- oynak, dönek kimse
215 cılkını çıkarmak iyice karıştırıp berbat etmek, abartmak
216
217 cıncıh kimin tertemiz
218 cıncık cam kırığı
219
220
221
222 cırıs edepsiz, terbiyesiz ( kimse )
223
224 cıvık 1- sulu yemek      2- oynak, kaygan, dönek
225 cıvıtmak işi sulandırmak
226 cızıyı yırtmak çizgiyi aşmak,aşırılığa kaçmak
227 cızma çizme
228 cibar vücuda vurulan yakı
229
230 cibilliyet soy-sop
231
232 cin cücüğü zeki, yaramaz çocuk
233 cingar kavga-gürültü
234 cinküfür olmak sinirlenmek, çileden çıkmak
235 cip büsbütün
236 comart cömert
237 cor etmek laflamak
238 culluk hindi
239
240 cumma :salkım,cumba
241 curun kayadan oyulmuş su deposu, kurna
242 cücük civciv
243
244 cümle kapısı bina giriş kapısı
245 çağa çocuk
246 çağıl çakıl
247 çağıllık çakıl ocağı
248
249 çakçak Halfeti çıkışında rampa ve kayalık bölge
250
251
252 çalğın felçli, kötürüm
253 çangal olta, çengel
254 çarha vermek bıçak gibi kesici aletleri biletmek
255
256 çarıh 1- ince,küçük maşara, tarh    2- hafif ayakkabı, sandalet
257 çarpana 1-postal 2-tuzlanıp kurutulan patlıcan
258 çarpınmak çırpınmak
259 çatyol kavşak
260 çaydaşı Fırat kıyısındaki sert, kaygan ve düz yüzeyli taşlar
261 çebiş oğlak
262 çeçi (çocuklar için) el
263 çeft nar kabuğu, zehir
264 çefteli şeftali
265 çehresiz suratsız
266 çelet yaramaz, atik, çevik, çalak
267 çeltik taneleri susuz henüz olgunlaşmamış nar
268 çem çim
269 çemer kare şeklinde baş yazması ( çember )
270
271 çenet ceviz içinin yarısı
272 çenge çene
273 çente çanta
274
275 çepik 1- alkış 2-tez,acele,çabuk
276 çerçepik çarçabuk
277 çerçi seyyar satıcı
278 çerçiliğe gitmek köylere, yabana alışverişe gitmek
279 çermemek kol ve paçayı sıvamak
280
281
282 çevlik etrafı çevrili küçük yer
283 çezmek çözmek
284 çıbıh çubuk
285 çılbah çıplak
286 çılçılbah çırılçıplak
287
288 çılğısız huysuz
289
290 çıngı ateşten sıçrayan kıvılcım
291 çıngırdah çıngırak
292 çıra kürsüsü üzerine lamba konan küçük sehpa
293 çıralık ocak üstündeki,lamba koymaya yarayan taştan çıkıntı
294 çıtrıh yaramaz,çıtırık
295 çızğı çizgi
296 çızıh çizik
297
298 çing ayaz kışın soğukta ; açık, bulutsuz, kuru hava
299 çingi düşmek hastalık belirtileri göstermek
300
301 çirpi çırpı
302 çirpisi seyrek aklı noksan
303 çirtik tırtık
304 çirtik çalmak parmak şakırdatmak
305
306 çit basma
307 çivici Eski Halfeti’de bahçe sulama işini yürüten kişi
308 çividi mavi, lacivert
309 çoban döşeği üzerine ,kurutmak için kaysı,incir vb. serilen çalımsı bitki
310
311 çor dert, hastalık
312 çotra küçük ,plastik bidon
313 çömçe büyük kepçe
314
315 çörten toprak damlarda yağmur suyunu akıtan boru
316
317 çul 1- yaygı, kilim 2- hayvan semeri
318 çul çürüten zamansız gelip ,geç vakte kadar oturan misafir için kullanılır
319 çul-çapıt paçavra, eski giysi ve bez
320 çükündürük alabaş
321 çüt 1- iki 2- çift ( çiftçilik )
322 çüt demiri saban, karasaban
323 çüven çift sürerken öküzü sürmede kullanılan ucu sivri değnek
324 daban döşemek bir yere çokça gidip gelmek
325 dabaz allerji, kaşıntı
326 dafra ters, aksi
327 dağın, dağdağan çitlembik
328 dahım takım
329
330 dahli geçmek nazı, sözü geçmek
331
332
333 dalyan kimin uzun boylu, babayiğit
334 damarı pozuh soysuz, ahlaksız
335 damıra saz, tambura
336 dapı tapu
337 daraba kepenk
338 darabil gençler arasında oynanan bir oyun türü
339 darabil gençler arasında oynanan bir oyun türü
340
341 daşahkapan bir çeşit örümcek
342 daşhana Halfeti girişinde taş ocaklarının bulunduğu yer
343 dava etmek kavga etmek, döğüşmek
344
345 dayahlı dayanıklı
346
347 debelenmek yerde yuvarlanmak
348 deblike darbuka
349
350 def bahçeler için kullanılan arazi ölçüsü birimi
351 def bahçelerde bir çeşit arazi ölçüsü birimi
352 değirmi yuvarlak
353
354 delğe sayfa, dalğa
355 deli depek ne yapacağı belli olmayan, ölçüsüz
356 demor kumaş türü
357
358 dengişik 1-değişik 2- berdel
359 depik tekme
360 depikli tekme atarak oynanan takım oyunu
361 depili basılı, ağzına kadar dolu
362 depilip kalmak bir yerde kapanıp kalmak, mahsur kalmak
363
364 depişmek tepinmek
365 depmek içine koymak, sokmak
366
367 dermen değirmen
368 Dermen Deresi Halfeti’nin kuzeyinde, su değirmenlerinin bulunduğu mevki
369 dermeyi egzama
370 deşilmek patlamak, delinmek, parçalanmak
371 devlip hayvanın çektiği değirmen taşı, ezimhane
372 devrisi gün ertesi gün
373 dıbık yapışkan
374 dığıl dığıl dönmek telaş içinde dönüp durmak
375 dıhmak saplamak, içine girdirmek
376
377 dırnaklı ekmek pide şeklinde ekmek
378 dibek taştan küçük soku
379 dikelmek ayakta dikilip durmak, dikilmek
380 dikme destek, çatal ağaç
381 dilençi dilenci
382 dilli düdük baharda taze söğüt çubuğundan yapılan düdük
383 dilme kalın tahta, kalas
384 dilmek doğramak, kesmek
385 diremit dinamit
386 diremit dinamit
387 diş düş, rüya
388 dividin mavi, lacivert, nili
389 diz barabarı diz boyu
390 dohanmak dokunmak
391 dolah baş yazması
392 dolam tur, sıra, dizi
393 dolma eziği kabak, bulgur, biber ve domatesle yapılan sebze yemeği
394 dombalah aşmak yerde yuvarlanarak takla atmak
395 domurcah tomurcuk
396 don kazanı çamaşır kaynatılan kazan
397 don yumak çamaşır yıkamak
398 donguz domuz
399 donguz kurşunu domdom kurşunu, domuz kurşunu
400 dorğu doğru
401 dönderecek sac ekmeğini çevirme aleti
402 döndermek döndürmek
403 dörpüsüz kaba, cahil
404 döş göğüs
405 döş tahtası göğüsün ön tarafı
406 döşlük ( bebekler için ) önlük
407 döşürmek devşirmek, toplamak
408 dövlet devlet
409 dubara hile, oyun
410 duluh ( saçta ) favori
411
412 duz-ekmek olmak arkadaş olmak, yakın olmak
413 düçar naçar, çaresiz
414 düğür düğür kabartı halinde
415 dümbelek darbuka
416 dümyet şans, talih
417 düneğin dün
418 dünürçü dürücü
419 dürücü gitmek çeyiz ya da gelin almaya gitmek
420 düvel memleket, ülke
421 düye düve, tosun, erkek sığır
422
423 düzmek dizmek
424 düzüm dizi, takım
425
426 efin afyon
427 ehtaç muhtaç
428 eksik etek kadınlar için kullanılan bir yakıştırma
429
430 ele öyle
431 eleşmek ilişmek, karışmak, dokunmak
432 eletmek götürmek, iletmek
433 elinin körü ilenme, beddua
434 ellehem sanırım, sanki
435
436
437 emzik sigara ağızlığı
438 en çaputtan dokuma yolluk-kilim
439
440 enkevel en önce
441 enmen çok en çok
442
443 er günüzken gündüz vakti, erkenden
444
445 erbet acayip, ibret alınacak şey
446 ergen bekar ( erkek )
447 ergi eğri
448
449 erkek anahtar eski tip büyük, çıkıntılı anahtar
450 erpimek eskimek, eprimek
451 erzi kırık namussuz, ırzı lekeli
452 esemesi okunmak adı, sanı olmamak
453 eserti rüzgar, hafif esinti
454 esger asker
455 esgi eski
456 esip gürlemek bağırıp çağırmak
457 eşek sıvacı-boyacı iskelesi
458 eşgi ekşi
459
460 eşkere aşikar, meydanda
461 eşkolsun aşk olsun
462 et günü arefe günü
463 ettikleyen ettiği, dediği gibi
464 eveli eskiden, bir zamanlar
465
466
467 eyal eş, zevce
468 eyleşmek durmak, beklemek
469 ezahana eczane
470
471 fehim zeka, anlak
472
473 fennos fener, fanus
474 fer 1- ( gözde ) canlılık 2- etki
475 ferik 2- tavuğun küçüğü
476 fesirengi kırmızıya çalan mor renk
477 fetil hamur tatlısı
478 fırdolayı dört bir tarafı,çevresi
479
480
481 fıstığı yeşil açık yeşil renk
482 fışkı yaş gübre
483
484 filan kes falan kimse, birisi
485 filcan fincan
486
487 firenk domates
488 fit vermek fitnelemek, kışkırtmak
489 fitleşmek ödeşmek
490 foturaf fotoğraf
491
492 gecerek gece vakti, gece altında
493 geçe taraf, yan, yön
494 geçi keçi
495 geçinmek bu dünyadan göçüp gitmek, ölmek
496 geliç ayrık otu
497 gelinbacı yenge
498 gelinçi getmek ( düğünde ) gelin almaya gitmek
499 gelinlik etmek gelinin belli bir süre, koca tarafından büyüklerinin yanında başını örtmesi, konuşmaması
500 gemi ağzı iskele
501 gemik kemik
502 gemirmek kemirmek
503 gendi kendisi
504 gengirmek geğirmek
505 genner, gender kendileri
506
507
508
509 gezegen çok gezen ( kişi )
510
511 gıj gop küçükbaş hayvanların başına, tos vurması için elle vuruş yapılırken söylenir
512 gidişat durum, vaziyet
513 gidişmek kaşınmak
514 gişi temiz, namuslu adam
515 gişi kızı temiz , namuslu kız
516 gişiye getmek (bayanlar için) evlenmek
517 gişiye getmek-varmak ( bayanlar için ) evlenmek
518 göbelek mantar
519 göm kösele
520
521 gön kösele
522 göre güya, sözde
523 görükmek görünmek
524
525 göv 1- gök, gökyüzü 2- mavi renk
526 gövünmek (kumaş için) hafif yanmak, rengi uçmak
527 göynü daralmak sıkılmak
528 göynü düşmek vurulmak, aşık olmak
529 göz aydınlamak doğum, düğün,askerden gelme vb. önemli olaylarda yapılan hediyeli ziyaret
530
531 gözkabağı gözkapağı
532 gözü keşermek gözü kamaşmak, görmez olmak
533 güleş güreş
534 güllap gülsuyu
535 gülle misket
536
537 gümrah gür
538 güp Avurdu şişirip fiske ile vurmak
539 gürpüdenek hepsini birden,birden bire, bir seferde
540 güve güya, sözde
541 güvermek çimlenmek, yeşermek,filizlenmek
542 güverti bahçe sebzesi fidesi
543 güz armıdı(kış armıdı) güzün olgunlaşan,bazen samana gömülüp kışın yenen armut
544 güz cücüğü geç kalan, güz soğuklarına kalan civciv
545 güzün sonbaharda
546 hacet 1- lazım 2- alet, alet takımı
547 hafilim aniden
548 haftirenk alacalı, karışık
549
550 hak kuşu ishak kuşu
551 hakiye hikaye
552 hakket hakikat
553 hakla 1- yüzük, alyans 2- meyve toplamaya yarayan ağaçtan çengel
554 halbıhal asla, her halükarda
555 halbuküse halbuki, oysa
556 Halep Arığı Fırat’ın öbür yakasında,Telli Kaya’nın üst kısmında,su tabanında kaygan döşeme taşlar
557 Halep ipliği yorgan ipliği
558 Halep sıvağı döğülmüş kendir ve kireçle yapılan sıva
559 halfe kalfa, müstahdem
560 hallavı işe yaramaz, korkak
561 halt etmek suç işlemek, kötü bir iş yapmak
562 hamaylı muska
563 hamır hamur
564
565 haneğin uluğu sözün kötüsü
566 hanek söz, laf
567
568 haphap takunya, nalın
569 hapise şıra yapılan üzüm bulamacı
570 haraba 1- harabe 2- bozuk alet
571 haraf havuz
572 haral büyük çuval, harar
573 harbıl kalbur
574 harfane sohbet,yarenlik,şenlik,eğlence
575
576
577 harş olmak perişan olmak
578 hasa patiska, hasse
579 hasıt kıskanç
580 haşşe haşa
581 hatın hatun
582
583 havara eski taş evlerin yapımında kullanılan kolay işlenebilen taş türü
584 havla helva
585 hayat avlu
586
587 hayif olmak heder olmak, boşa gitmek, heba olmak
588 hayir incir
589 hayit Fırat kıyısında yetişen bir kum bitkisi
590 hayma çardak, gölgelik
591 hayva ayva
592 hazna erzak odası, kiler
593 heç hiç
594 heç barlım bari, hiç olmazsa
595 heder etmek telef etmek, perişan etmek
596
597 helbet elbet
598
599 helle kazanı bulgur kaynatılan büyük kazan
600 hellik yığma binalarda, duvar yapımında kullanılan küçük, yassı taş
601
602 hengeme hengame, kargaşa
603 hepşirmek hapşırmak
604 her ola hayrola
605 hereze boşluk
606 herif koca, erkek
607
608 herkeş herkes
609 hers hırs
610 hersi çıkmak sinirlenmek
611 heses balık yakalama aracı şehenin ( ağ ) ortasına bağlanan ip
612 heste bellemek hasta ziyaretine gitmek
613 hetir almak taziyeye gitmek
614 hetirli itibarlı
615 hevenk salkım, cumba
616 heybe kilidi asma kilit
617 heye yoğa karışmak olur olmaza, her şeye karışmak
618 heylim epey, hayli
619 he-yoh etmek lafını etmek
620 heyrat ziyaret, hayrat
621 heyr-hasenet hayır işleri
622
623 heysap hesap
624 heyvah eyvah
625 hezen eski bahçe evlerinin damına konulan kalın ağaç direk
626
627
628 hıltan kürdan
629 hımhım burnundan konuşan
630 hımıl saf, biçare
631
632
633 hınç öfke
634
635 hıra zayıf, cılız
636
637 hırhız hırsız
638
639 hırlik-hırçik yırtık-sökük, pejmürde
640 hırma hış ezilmiş, perişan
641
642 hırt-hış değersiz öteberi
643 hırtlak gırtlak
644
645 hıs hıs gizlice, sessizce
646 hış olmak, hışı çıkmak yorgun düşmek
647 hış yastık kırlent olarak kullanılan sap yastık
648
649
650 hıtta bir acur türü
651 hıyanatlık ihanetlik
652
653 him ( yapılar için ) temel
654 him gibi çok ağır
655 himi bir olmak temeli, kökü bir olmak
656 hin oğlu hin kurnaz, açıkgöz
657
658 hoplamak atlamak
659 hora geçmek değerlenmek, kıymete binmek
660 horaf gülünç, komik
661 horanta ev halkı, çoluk-çocuk
662 hor-hıcıl pejmürde, paspal
663 horsunmak kızmak
664 horulamak uykuda horlamak
665 horuz horoz
666 hoşbeş sohbet
667 höküm durum, güç, kuvvet
668 Höllez Halfeti’nin üst tarafında,çakıl ocağı olarak kullanılan tepe
669 hölü böyük gözü yüksekte
670 hömülhöç tahteravalli
671 hömür olmak fazla yiyip mideyi bozmak
672 höndürlü içli, sinirli
673 höyflenmek korkmak
674 hözur huzur
675 hözur kıyamat kıyamet vakti
676 hubar fideyi kazıp,bir süre sulamadan bırakmak
677 hulhlanmak sinirlenmek, öfkelenmek
678 hulhu çıkmak öfkelenmek, sinirlenmek
679 hulhu inmek siniri yatışmak
680 hulhu inmek siniri yatışmak
681 huylanmak kızmak, darılmak
682 hüs sus
683 ibcek atmak iddiaya girmek
684
685 icabı halında icap ederse, gerekirse
686 içeriyüz Adele Deresi bitişiğindeki büyük bahçe
687 içi getmek üzülmek
688 içme ılıca, şifalı su
689 idara çıra, lamba
690
691 iki canlı hamile
692 ikircikli olmak kararsız kalmak
693 ikrah getirmek usanmak, İllallah etmek
694 ilan yılan
695
696 illama ille de,mutlaka
697 ilmek ilmik
698 ilmine göre yapmak usulüne uygun yapmak
699 indir-kaldır etmek lafını etmek
700 inek tası içine süt sağılan büyük tas
701 ingez ingez çekmek yavaş yavaş, ağır ağır çekmek-ölmek
702 inne iğne
703
704 intil olmak perişan olmak
705 irağola Allah uzak ede
706 irbıh ibrik
707 irbişim ibrişim
708 ireli ileri
709 irğalamak ağacı yavaşça sallamak
710 islah ıslak
711
712 islıh avarası aylak, avare
713
714 issiz ıssız
715 istifar etmek kusmak, istifra etmek
716 istifil olmak muhatap olmak, anlaşmak
717 işçiman (genç kızlar için ) hamarat, çalışkan
718 işi yokuşa sürmek bir işi olmaza itmek
719 işkın bitkide genç sürgün
720 işlik mintan, gömlek
721 işmar işaret
722 it dirseği göz kapağındaoluşan iltihaplı şişlik, arpacık
723 it gülü çalılıklarda,kendiliğinden yetişen, yalın katlı yabani gül
724 itegi üzerinde açık ekmek yapılan,unun üzerine döküldüğü örtü
725 izar kara çarşaf
726
727 kabaltı ( taş binalarda ) kemer altı
728 kaben baskül
729 kabırğası kalın minnetsiz
730 kabirlik mezarlık
731 kabye karpuz-kavun bostanı
732 kadasını almak dert ve üzüntüleri paylaşmak
733 kafla kafile, bir sürü
734
735 kahke simit
736 kahkebezi Amerikan bezi
737 kahkelenmek halka halinde uzanmak
738 kak 1- yağmur sularının biriktiği kaya çukuru 2- son, sonuncu
739 kakırdah kıkırdak
740 kala kale
741
742 kalın başlık parası
743
744 kamğa tomrukların kabuk kısmı
745 kanciloz olmak dar bir yerde uzun süre beklemek
746 kandil gaz lambası şişesi
747 kangırtmaç ağaç bedeninin yanından çıkan sürgünler, yan dallar
748 kantarma kemer şeklindeki taş yapı
749 kapsunlu hap kapsüllü hap, gripin
750 kaput pardesü
751 kara kafır kertenkele, kaya keleri
752
753 karaltı belli-belirsiz görüntü
754 karartı bez, çit, dokuma
755 karbi kırağı
756
757 karemet iftira
758 karınça karınca
759 karlanğıç kırlangıç
760 karsambaç kar ve pekmezle yapılan bir tatlı yiyecek
761 karşı getmek karşılamak
762 kasnak kalbur, elek kenarı
763 kaşık çalımı yemek vakti, kaşık çalma zamanı
764 katıh yemeğin yanında yenen yoğurt, ayran
765 kavım akraba
766 kavın kavun
767 kavlak kabuksuz, cavlak
768 kavlamak kabuk değiştirmek, soyulmak
769 Kayalı bahçe yolunda bir mevki
770 kaygana yağda yumurta
771 kayim sağlam, kuvvetli
772
773 kaz damı bir tarafı açık, soğuk oda
774 keber meyvelerinden turşu yapılan bir bitki, kebere
775
776
777 keçik yazma, türban
778 kedeh bardak
779 kedek kadar
780 kedimi devamlı
781
782 kekeç kekeme
783 kekiç, çeküç çekiç
784 kekil alına dökülen saç, kakül
785 kekire tadı buruk, kekre
786 kekmek ( kuş ve balık için ) gagalamak
787 kele bre
788 kele kadınlar arasında bir hitap şekli
789 kelep ip yumağı
790 kelepçek kelepçe
791 kelepir çok ucuz
792 kelle buğday başağı
793 kelli, kerli sonra
794 kelp it
795 kelpancar yapraklarından yemek de yapılan bir bitki türü
796 kelpeten kerpeten
797
798 kendir kalın urgan, kenevir
799 kenef tuvalet, WC
800 keneviz kavanoz
801 kenne cam şişe
802 kepir yumuşak topraklı, düz tarla
803
804 kereyağı tereyağı
805 keri ihtiyar ( kadın )
806 kerme yaranın üzerini kaplayan sert tabaka, kabuk
807
808 kesa ki neyse ki
809 kese yol kısa, kestirme yol
810 keşermek ( kumaş için )ağarmak, rengi uçmak
811 keşkem keşke
812
813 keveke gevrek
814 keyi gayrı, sanki
815 keyipmek kaymak
816 keyiş kemer
817 keypincek kaygan
818
819 kıdım kıdım azar azar
820 kıdik oğlak
821
822 kılavuz bazı sebze-meyvelerin küçük-olgunlaşmamış meyveleri
823 kılı kılına tamı tamına, tam ölçüsünde
824 kındıra kumlu toprakta yetişen, sert yapraklı bir ot
825 kırat hububat ölçüsü ( şinik )
826
827 kırnata klarnet
828 kırşah kan emici böcek, kene
829 kırtış, kertik kenarı çentikli, işlemeli
830 kıskı saç tokası, kıskaç
831 kıtmır kısa boylu, cüce
832 kıtmirik ufak-tefek, kısacık
833 kıvam ( tatlılar için ) şerbet
834 kıy kıyı, Fırat sahili
835 kıyık çuvaldız
836 kıymıh, kıyhım delici odun parçası,ağaç çivi, kıymık
837 kız cevizi çok küçük kalmiş ceviz
838 kızdırma yüksek ateş , havale
839 kızdırmak ( ateşte ) ısıtmak
840 kızehçi oyunbozan, mızıkçı
841
842 kızınmak ısınmak
843 kızırganmak kısırganmak
844 kile eski bir tahıl ölçü birimi
845 kimi, kimin gibi
846 kirbit kibrit
847 kirik yırtık, büzüşük
848
849 kişkirtmek kışkırtmak
850 kişlemek kümes hayvanlarını ve kuşları kovalayıp uzaklaştırmak
851 kitli kilitli
852 kiya kahya
853 kokuna iplik yumağı
854 kolcu korucu, bekçi
855 koltuhtan vermek şişirmek, pohpohlamak
856 konguş kangalı dikenli bir dağ bitkisi, eşek kangalı
857 konşu komşu
858 kor sıra, dizi
859 korhu korku
860 koska kibirli
861 kök-kömeç soy-sop
862 köm olmak toplanmak, kümelenmek
863 kömme küme
864 kömmeç ebegümeci
865 körfehim kara cahil
866 körge gölge
867 körocak çocuğu olmayan aile
868 körpü köprü
869
870
871
872 kötek dayak
873
874 köynek gömlek, fanila
875 köz kor parçası, ateş
876 kubur silah kını, kılıf
877 kudümlü uğurlu, kademli
878 kulağı delik her şeyi duyup işiten
879 kulağı kesik karışık işlere girmiş, işini bilen kişi
880 kulağın tözü kulağın tam üzeri
881 kulp takmak birini kötülemek, iftira atmak
882 kulunç sırt
883
884 kurbağı kurbağa
885 kurbağı yesiri kurbağa yosunu
886 kurdalamak kurcalamak
887 kurğaz yarı kuru, kurak
888 kurk kuluçkaya yatmış tavuk, gurk
889 kurtulmak ( hamileler için ) doğum yapmak, doğurmak
890 kuskun hayvanın semerini,karın altından bağlayan ip
891 kuş armıdı küçük, tatlı ve erkenci bir armut cinsi
892 kuş barmağı serçe parmağı
893 kuş ekmeği baharda tarlalarda çıkan ve buğlaması yapılan ot
894 kuş tağası eski taş binalarda,kuşların sığınmaları için yapılan küçük pencere
895 kuşkana küçük tencere
896 kuşluh vahtı sabahın ilk saatleri
897
898
899
900 kuzzul kurt ilenme, beddua
901 küffar, kefere kafir, islam dışı
902 küflet kalabalık aile
903 küfte köfte
904
905 küncü susam
906 künefe kadayıf
907
908
909 kürküt kükürt
910 kürsü sandalye
911 küskü kaldıraç
912 küşümlenmek çekinmek, utanmak
913
914 kütüz kısa boylu, tıknaz
915 lafın belini kırmak sohbet etmek
916 lalık lal, ahraz
917 lapa havası düğünlerde,sabahları damda çalınan ağır davul-zurna havası
918 lem nem
919
920 lerdivan merdiven
921 levir levir yanmak yüzü al al olmak
922 leylah leylak
923 leymun limon
924 lığlama bir şeyi yavaşça yuvarlama
925 loğ toprak damlarda,toprağı bastırmak için kullanılan taş silindir
926 loğdur loğu çekmek için loğa takılan ağaç sap
927 loğluh ip sarılan makara
928 lop bedava, emek vermeden kazanılmış
929 löbet nöbet
930
931 löküs lüks lambası
932 lölez lavlaz
933 lövhe levha
934 mabal vebal
935
936 maç etmek çocuk dilinde öpmek
937 mafırım bilakis, üstelik
938 mağrıp çağı akşam vakti
939 mahana bahane
940 mahmil gömme dolap, çekmece
941 mahra sandık, kasa
942 mahsere şıra yapılan yer
943 mahsim masum, zavallı
944 makuf Fırat sahilinde bir bölge
945 malamat rezil, rüsva
946 manıh kedi yavrusu
947
948 marıl marul
949 maslak mezbaha, kesimevi
950 masmana basmane, ezimevi
951 mastaba bahçelerde, yükseklikleri birbirinden farklı bölümler,teras, taraça
952 maşara maşala, tarh
953 maşrapa bakır sürahi
954 maşta düğün habercisi
955 mayhoş ekşimsi
956 mayıs yaş sığır pisliği
957 mazbut sağlam, güvenilir
958 mecik çocuk dilinde kuzu
959 mecrefe ağzı geniş bir tarım aleti
960 meçili tut bir siyah dut cinsi
961
962 meeç ceviz içi çenedi
963
964
965
966 mel mel bakmak bön bön bakmak
967 melhefe üzerine pestil serilip kurutulan bez yaygı
968 melhem merhem
969 melül melül masumane
970 merem zaten
971 merhefe yorgan şiltesi
972 merhefe iğnesi yorgan iğnesi
973 mesarıf masraf
974 meses küçük sırık
975 meslahat meslek, iş, uğraş
976 meşrefe banyo havlusu
977 meymenetsiz uğursuz
978 meymun maymun
979 meyrat meret
980 mezere mezra, oba
981 Mezmen çamırı Fırat’ın yatağındaki mil çamuru
982 Mezmen Çayı Fırat’a dökülen Merzimen Çayı
983
984 mığırdış kısa, küt, az gelişmiş
985 mıh kutusu içine çivi,keser,çekiç vb. konan küçük takım kutusu
986 mıhennet cimri, acımasız
987 mıhennet cimri, acımasız
988 mıhetere tehlikeli, riskli
989 mıhlı karpuz içi dişli dişli, sert çıkan bozuk karpuz
990 mıhsıçtı gereksiz, huysuz
991 mıkeşer kırık nohut ( iki parçaya bölünmüş ve kabuğu alınmış nohut )
992 mıkeyit olmak dikkat etmek, sahip olmak
993
994 mıklantıs mıknatıs
995 mındar murdar
996 Mırat Halfeti’de Fırat’a verilen ad
997 mıraz murat
998 mırkız cimri
999
1000 mıt mıt yürümek yavaş adımlarla yürümek
1001 mıtırıp çalgıcı ( saz ustaları,mıtrip heyeti )
1002 mindel minder
1003 mintan gömlek
1004 mişmiş kayısı
1005 mişmişbisi kayısı ağacı gövdesinden çıkan reçine
1006 möhlet mühlet, süre
1007 möhtaç muhtaç
1008
1009 muz ( tad olarak ) ekşimsi
1010
1011
1012 münzür muzır
1013 müsürman müslüman
1014 müsve toprağı çekip maşala kurmaya yarayan bir tarım aleti
1015 müzevir iftiracı, ihbarcı
1016 nacar marangoz
1017 naçar çaresiz
1018 nahak haksız yere
1019 nahır sığır sürüsü
1020 nalet lanet
1021 Namaz Kayası bahçe yolunda üzeri düz, büyük kaya parçası
1022 nar çeltiği suyu alınmış nar çekirdeği
1023 nar hırfı yün çırpmaya yarayan nar çubuğu
1024 narbız yarpuz, su yarpuzu
1025 nazalım mis gibi
1026 ne has ? hayret ! Nasıl, niçin ?
1027 ne tevir? Neşil ? nasıl ?
1028 neare bayram salıncağı, dönme dolap
1029 neçe nice
1030
1031 neçiye ? kaça, kaç liraya ?
1032
1033 nene nine
1034 nenni ninni
1035
1036
1037 nezzet lezzet
1038 nişadır deymek acele etmek
1039
1040 nişe nişasta
1041 nuçun, nuçur ? niçin ?
1042 nuzul felç
1043 nuzul indirmek felç olmak
1044 o zamanacah o zamana kadar
1045 odur ki azıcık, biraz
1046 oğunmak sızlanmak, ağlamak
1047 ohçur uçkur
1048 ohlağı oklava
1049
1050 okka ağırlık ölçüsü birimi
1051 onca o kadar
1052 ondan kelli ondan sonra
1053 ondar onlar
1054
1055 orusbu orospu
1056
1057 osanmak usanmak
1058 ossaat o an, hemen
1059 oturah küçük arkalıksız iskemle
1060
1061 öğsemek özlemek
1062
1063 ölbe çukur ve oval tahta kutu
1064 ölçek bir tahıl ölçüsü
1065 öleş leş, ceset
1066
1067 öndüç ödünç
1068 öng ön
1069 ör bir şeyin dibinde kalan ufak kırıntılar
1070 örgenmek öğrenmek
1071 örgetleme aklını çelme, örgütleme
1072
1073 örtme baraka, dam
1074 öte geçe öbür taraf, öte yüz
1075 öte yüz Fırat’ ın karşı yakası
1076
1077 paçır- puçur öpmek şapır- şupur öpmek
1078 paklamak temizlemek
1079 palaz kilim, çul
1080 palıt palamut, pelit, meşe
1081 paltalı kazma bıir tarafı kazma, diğer tarafı balta şeklinde tarım aleti
1082 paltalı kazma bir ağzı balta, diğer ağzı kazma şeklindeki tarım aleti
1083 pangılot kağıt para, banknot
1084 pantor pantolon
1085
1086 partı deşilmek karnı yırtılıp barsakları etrafa saçılmak
1087 pasgil, pasgir baskül, kantar
1088 patata patates
1089 patlak incirin, olgunlaşmamış yeşil meyvesi
1090
1091 pekat paket
1092 pelenk pelenk olmak darmadağın olmak, etrafa dağılmak
1093 pendir peynir
1094 perdaklamak ( et için ) terbiyelemek
1095
1096
1097
1098 pervaz kapı- pencere kenar süsü
1099 peşgir havlu
1100 peydahlamak ortaya atmak, doğurmak
1101 peyik pantolonun , kasığa gelen orta yeri
1102 pıç etmek çocuk dilinde öpmek
1103 pıherik ocak bacası
1104 pırçalık ilkbaharda, kırlarda kendiliğinden çıkan, yaprağı ve kökü yenen bir ot
1105
1106
1107 pin kümes
1108 pincik pincik etmek düzensiz olarak küçük parçalara bölmek
1109 pingar pınar
1110 pirpirim semizotu
1111 pirpirim eşkilisi semiz otu, bulgur, mercimek, lavlaz ve nohutla yapılan bir yemek
1112 pis nefes nazar değmesi
1113 pisik kedi
1114 pivaz, pibaz salata, piyaz
1115 potuh deve yavrusu
1116 pozuntu bostan bozumunda, son olarak toplanan,iyi olgunlaşmamış sebze-meyve
1117 pöç kuyruk sokumu
1118 pöçük sigara izmariti
1119 pus sis
1120
1121 pürçüklü havuç
1122
1123 rafık refik, arkadaş
1124 rağbil kaparo
1125 ruskat, ruskatiye izin belgesi, ruhsat
1126 sada sadece, hepsi
1127
1128 sadır tahta divan, sedir
1129 sağılmak 1- aşağı doğru süzülüp inmek 2- örgünün ucunun kaçması, sökülmesi
1130 sahli sahiden
1131 sahre piknik
1132 sahsı ateş ya da toz küreği
1133 sako ceket
1134
1135 salhım salkım
1136 samsah samırsak
1137 sansalat saltanat, debdebe
1138 saplı tas bulgur kaynatırken, şıra yaparken kullanılan uzun saplı büyük tas
1139 sarçalamak döküp saçmak
1140
1141 sası fena kokulu
1142 satı zaten
1143 savan ince yer yaygısı, kilim
1144 savuh soğuk
1145 savuş get çek git
1146 sebeh yarın
1147 sebehisi ertesi sabah
1148 sebehten sabahleyin
1149 seer ölçüsüz, ayarsız
1150 seh sahi, essah, doğru
1151 sehen tabak, sahan
1152
1153 sehlik salak, manyak
1154 seki avluda oturmaya yarayan, topraktan yapılmış divan şeklindeki yer
1155 selinti sel sularının getirdiği çalı, çırpı ve odunlar
1156 selle sele, yayvan sepet
1157 selleme kuvvetli gelen sel
1158 semsek börek
1159 sen yavaş! sen dur! Sen görürsün! Anlamlarında tehdit sözü
1160 serpelemek 1 – serpiştirmek 2- ( yağmur ) çiselemek
1161 serpene bağda,asmaların altına verilen ,çatal destek çubuğu
1162 seyip başıboş, serbest
1163
1164 Sığır Yolu bahçe yolundan kıyıya inen geçit
1165
1166 sıkı bebeklere verilen; acı ot, topalak vb. karışımı yapma ilaç
1167
1168 sıkırdım gibi indirmek ( yağmur ) sağanak halinde yağmak
1169 sınıf olmak dağılmak
1170
1171 sırım ip
1172
1173 sıtıl satıl, kova
1174 sıtma tutmak soğuktan titremek, üşütmek
1175 sıvah sıva
1176 sıvalamak sıvazlamak
1177 sıvaşık bulaşık, artık, leke, pislik
1178 sıyıpmak kaymak
1179 sıypıncak kaygan
1180 sıyrıh 1- yara, sıyrık 2- şımarık, terbiyesiz kişi
1181 sile silmece, ağzına kadar dolu
1182 silece merkeple yük taşımada kullanılan,lastikten yaygın sele
1183 silleme tokat, sille
1184 sing sing etmek çevrenin çok sessiz ve ıssız olması
1185 singir 1- siğil 2- sinir
1186
1187 sinsile silsile, soy
1188 sir sır
1189 sitar olmak korunmak, barınmak
1190 sitara yıldız, kısmet, şans
1191
1192 sivişmek sıvışmak
1193
1194 sohranmak içerlenmek
1195 soku içinde buğday,biber vb. döğülen kayadan oyuk
1196 soluhlanmak dinlenmek
1197 sona sonra
1198 song son
1199 sormak, somurmak emmek, soğurmak
1200 soyha ölen bir kimseden geriye kalan eşya, giysi
1201 söbe oval
1202 söbek mısır koçanı
1203 sökün etmek ardı arkası kesilmeden, birdenbire gelmek
1204 söle söyle
1205 sölemesi ayip ayıptır söylemesi
1206 söülcen solucan
1207 su kızı Fırat’ta yaşadığına inanılan hayali yaratık
1208 suhur köpeğe verilen yiyecek
1209 sumsuh yumruk
1210 supa sıpa
1211 surfa sofra
1212 surfa sinisi büyük sofra tepsisi
1213 surha külfet, üşenerek yapılan iş
1214
1215
1216 südük sidik
1217 südünün hökmüne vicdanına
1218
1219 sülüm tahta merdiven
1220 sümsürük sümük
1221
1222 süngel sapan
1223 Süt Pınarı Çekem’de kaynak suyu
1224 sütlü sütlaç
1225 süyük toprak damlarda saçak, sivik
1226 süzek süzgeç
1227 şadatlama diploma, şehadetname
1228 şadı maymun
1229 şakka parça
1230 şakkalanmak çatlamak, yarılmak
1231
1232 şallam keşke, inşallah
1233 şarmıta kahpe, edepsiz
1234 şarpa eşarp
1235 şarpa eşarp
1236 şarpıdanak çarçabuk, birdenbire
1237 şarval şalvar
1238 şavk ışık, yansıyan görüntü
1239 şeb yapma damların ve tabanların yarıklarını sıvama, şaplama
1240 şeceat öfke
1241 şeğre şehriye
1242
1243 şehirt çırak, şakirt
1244 şekerdenlik şeker konulan kâse, şekerlik
1245 şele şöyle
1246 şellek balya,bendek
1247 şendik, şennik kalabalık , ahali
1248 şerbet vermek gübreyi suda eritip suyla birlikte bitkiye vermek
1249
1250
1251 şığva ağaç sürgünü
1252 şıkık baharda,çeşitli renklerde açan, kısa ömürlü bir çiçek türü
1253
1254 şınşıngı bebek çıngırağı
1255 şırfıntı ahlaksız
1256
1257 şillik bir tür ekmek tatlısı
1258 şilte döşek iç yüzü, mitil
1259 şimama kokulu küçük kavun, şamama
1260 şindi, şindik şimdi
1261 şire şıra
1262
1263 şitil fide, fidan
1264 şoför mahali şoförün yan tarafındaki koltuk
1265 şorak çorak
1266 şorba çorba
1267 şorlak ekşimsi, tuzlu
1268
1269 şum pisboğaz, canı her şeyi çeken
1270 tabak karpuz, kavun vb. fideliği
1271
1272 tağa küçük pencere, ışıklık
1273 tahım sınır, sınır çizgisi
1274 taht yazları üzerinde yatmak için,dama kurulan büyük, tahta sedir
1275 takaza arıza, engel
1276 takır tek testisli
1277 taktakı incir ağacı sürgününün özü çıkarılıp aynı kalınlıkta bir çöple yapılan, taze dağdağan yemişi veya ıslak kağıtla patlatılan bir oyuncak aleti
1278 talaba talebe, öğrenci
1279 taman oysa, zaten, halbuki,hani ya?
1280 tamatuz domates
1281 tantana şamata
1282 tapıhlamah birinin sırtına elle hafifçe vurmak
1283 taplama açık ekmek, bazı, bazlama
1284
1285 tart olmak atılmak, kovulmak
1286 taşkala etmek telaşlanmak, acele etmek
1287
1288 tava gelmek birinin oyununa gelmek
1289 tavlanmak kilo almak, şişmanlamak
1290 tavlı besili, semiz
1291 tay olmak muhatap olmak, rakip olarak görmek
1292 taydaş akran
1293
1294 tebelleş olmak musallat olmak
1295
1296 teh bekmezi bulama, pekmez bulamacı
1297 tekavit emekli, tekaüt
1298 tekele, tekelek yuvarlak, halka biçiminde
1299 tekeş bir teki öbürüne uymayan ( ayakkabı ve çorapta )
1300
1301 tel çekmek telgraf çekmek
1302 telesmek sıcaktan bunalmak
1303 Telli Kaya Fırat’ın karşı sahilinde,seslerin yankılandığı, sarp,kayalık bölge
1304 teltik 1-tetik 2- ters
1305 temsili örneğin, mesela
1306 tene fasulye kuru fasulye
1307
1308
1309 teng- tüng tek-tük
1310 tenzil indirim, aşağı
1311
1312 terezi terazi
1313 tergemek terketmek, bırakmak
1314 terhin ipotek
1315 teşkala, telaşka telaş, telaşe
1316 teşt büyük çamaşır leğeni
1317 tetirbe çıkmaz sokak
1318 tevatür söylenti
1319 tevellit doğum tarihi
1320 tevir tür, çeşit
1321 teyreki tiryaki
1322 tezkere toprak, kum taşımaya yarayan; tahtadan, kollu araç
1323 tıfıl genç, toy
1324
1325 tike tike etmek ufak ufak doğramak
1326 tilf telve, tortu
1327 timin bir tahıl ölçeği
1328
1329 tirik olmak ishal olmak
1330
1331 tisginmek tiksinmek
1332 tiyara teyyare, uçak
1333 tiyek üzüm kütüğü.kök,fide
1334 tohum çıkma ( düğünde ) çeyiz alma
1335 toklu iki yaşında koyun
1336 tokuşmak toslaşmak, çarpışmak
1337 tolu dolu
1338 tommuz temmuz
1339 topaç yuvarlak, top şeklinde kışa saklanan et kavurması
1340 topah lokma, avuçta sıkılmış nesne
1341 topalah kumlu toprakta yetişen; siyah kuru üzüm büyüklüğündeki yumru kökleri mideye ve sancılara iyi gelen bir ot türü
1342 topuç olmak ( yatak ve giysi için ) düzensiz, gelişigüzel toplanmak
1343 tor toy, acemi
1344 torba- türük bohça, torba,kese vb.
1345 torpah toprak
1346 tort tortu
1347 tosun genç ,erkek sığır
1348
1349
1350 töberem sanırım
1351 tölep usturup, pozisyon
1352 töremek üremek, çoğalmak
1353 tuc, tuç tunç
1354 tuluh tulum
1355 tuman don, külot
1356 tummak çömelip gizlenmek
1357 tuspağı 1- kaplumbağa 2- kabyede fidenin dibine konan gübre
1358 tuspağı anahtarı asma anahtar
1359 tut bezi üzerine dut, erik, kaysı silkelenen büyük, ince yaygı
1360 tut kuşu dut yiyen bir kuş
1361 tuturuh tutuşturucu
1362 tüdüye sac, teneke
1363 tüfenk tüfek
1364 tüken dükkan
1365 tümelmek şişmek, tümsek hale gelmek
1366
1367
1368 tüspeh tespih
1369 tüv tüy
1370 uçur, uçun, uçuru için
1371 uf olmak çocuk diinde yanmak, yaralanmak
1372
1373
1374 urğaşmak uğraşmak
1375 urğu sıra arkasından, peşinden
1376 urumutut kara dut
1377 urup çeyrek, dörtte bir
1378 usulcanah yavaşça
1379
1380 utmak yenmek, ütmek
1381 utubet rutubet, nem
1382 utuzmak yenilmek,ütülmek
1383 uyarmak uyandırmak
1384
1385
1386 üfelemek ovalamak
1387
1388
1389 ürün gibi beyazlamış saçlar için yakıştırma
1390 üsküf gaz lambası fitilinin içinden geçtiği bölüm
1391 üsküt uslu, sükut
1392 üstünü basırmak üzerini örtmek
1393 üvek üveyik, güvercine benzeyen bir kuş
1394 üzerlik tütsü yapılan bitki tohumu
1395 vağvağı ceviz kabuğundan yapılan, ses çıkaran bir oyuncak
1396 vara keşke
1397 varmak ( kadın için ) evlenmek
1398 Vaynik Değirmenderesi mevkiinde mesire yeri
1399 vığıltı uğultu
1400 vırığa düşmek ishal olmak
1401
1402 vızvızı bir böcek türü
1403 viran olmak yıkılmak, harabe olmak
1404 yaban kırsal alan
1405
1406 yağar yağış
1407 yağlı kara iftira
1408 yağlık mendil
1409 yağmır yağmur
1410 yaha yahaya gelmek tartışmak, kavga etmek
1411 yalak köpek ve kedilerin su içtiği çukur yer
1412 yalama olmah eskiyip yıpranmak, vida genişlemesi, tutmaz olmak
1413
1414 yalangoz bir ağaç türü
1415 yaldanmak aldanmak
1416 yaldatmak aldatmak
1417 yalın kat tek kat
1418 yallı iri gövdeli yırtıcı bir hayvan, sırtlan
1419 yalloz korkak
1420 yamaç karşı taraf
1421 yamalıh yama
1422 yan çıhmah arka çıkmak, desteklemek
1423 yanaş yan, taraf
1424 yanfırı yanpiri, yanlamasına, çarpık
1425 yangış yanlış
1426 yanyah, yalnayah yalın ayak
1427 yarıba yarı yarı yarıya
1428 yarıya bahça işlemek gelirinin yarısını almak karşılığında bahçe kiralamak
1429 yarpah yaprak
1430
1431 yartmaç ağaç bedeninin etrafından çıkan yan dallar
1432 yarvalmak yalvarmak
1433 yasin çağı yatsı zamanı
1434 yayılmak otlamak
1435 yaylak otlak, yayla
1436 yaylım otu bol yer
1437 yaymak davarı otlatmak
1438 yeğin üstün
1439 yekinmek silkinip kalkmak
1440 yekten birden, aniden
1441 yel girmesi kas tutulması, kramp
1442
1443 yelpik nefes darlığı, astım
1444 yemlik baharda çıkan, yaprakları yenen bir kır bitkisi
1445 yengi yeni
1446
1447 yerenlik şaka, arkadaşlık
1448 yerimek yürümek
1449 yerişmek yarışmak
1450 yesir düşmek esir düşmek
1451
1452
1453 yevmil köm hepsi, tamamı, hep birlikte
1454 yıhıh Fırat’jn karşı sahilinde bir bölge
1455 yıhışmak güreşmek
1456
1457 yılkı yılışık
1458 yırlamak türkü söylemek
1459 yiğe, yeğe eğe
1460 yimeni bir tür hafif ayakkabı
1461 yingel hazmı kolay
1462 yirik yırtık
1463 yitmek kaybolmak
1464
1465 yoğurt sıtılı içine yoğurt çalınan veya yoğurt konan kova
1466 yoharı yukarı
1467 yorum yavrum
1468
1469 yuha yufka, sığ, ince
1470 yuhu uyku
1471 yumak yıkamak
1472 yumulu ağzı kapalı
1473 yunmak yıkanmak
1474 yural yular
1475 yük ipi hayvana yük yüklerken kullanılan kalın urgan
1476 yük tutmak satmak için meyve-sebze toplayıp hazırlamak
1477 yük yeri eski evlerde; içine sandık, yatak vb. konan duvar içindeki gömme bölüm
1478 yüklü hamile
1479
1480
1481 yüng yün
1482 yüreği kahmah midesi bulanmak, iğrenmek
1483 yüreği kaldırmamah dayanamamak
1484 yüssük yüzük
1485 yüz yaka, taraf, yan
1486 yüz be yüz yüz yüze
1487 yüz bulmak şımarmak
1488 yüzü kara mahçup, suçlu
1489 yüzün kuylu yüz üstü, yüzükoyun
1490 zaar belki
1491 zabık çıkmaz sokak
1492 zangır zangır titreme şiddetli titreme
1493 zanzalak bir ağaç türü
1494 zavurlamak azarlamak
1495 zay zayi
1496 zebelleh iri yapılı
1497 zeğel tembel
1498 zencir zincir
1499
1500 zerhe evi kiler
1501
1502 zeyrat ziyaret, yatır
1503
1504
1505 zırtapoz aylak, başıboş
1506
1507 zırzop soytarı
1508 zibil gübre, çer- çöp
1509 zibillik çöplük
1510 zifir yağlı
1511 zikke demir kazık
1512
1513 zillenmek kuru soğan ve patatesin çmlenmesi, sürgün vermesi
1514 zingil bir hamur tatlısı
1515
1516 zonklamak şiddetli ağrımak
1517 zontur suntur
1518 zopa sopa
1519 zöüm öfke, sinir, kibir
1520 zubun entari, zıbın
1521 zukkum zıkkım
1522 zulumat afet
Tarih:GenelKonuşma Dili

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir